Brand new face -mallihaun säännöt

Brand Management Group Oy ja Indiedays Oy (yhteisesti järjestäjät) etsivät uusia, persoonallisia malleja sosiaalisen median kautta.

1. Osallistumisoikeus

Mallihakuun voivat osallistua 15 vuotta täyttäneet henkilöt, joiden pysyvä asuinpaikka on Euroopassa.

2. Hakuun ilmoittautuminen

Mallihakuun ilmoittautuminen tapahtuu lataamalla oma kuva Instagram-palveluun näiden sääntöjen mukaisesti 6.3.2015 – 31.3.2015. Kuva tulee merkitä tagilla #brandnewface ja sen yhteydessä tulee ilmoittaa oma ikä ja pituus. Esimerkki: 22, 165 #brandnewface. Kukin henkilö voi osallistua mallihakuun vain yhdellä kuvalla.

Alle 18-vuotiaan on ilmoittautumisen jälkeen jatkoon päästäkseen saatava osallistumiselle ja kuviensa julkaisemiselle vanhempien lupa. Järjestäjät ovat ilmoittautuneeseen yhteydessä Instagramin kautta ja antavat ohjeet luvan toimittamisesta. Jos järjestäjät eivät kohtuuajassa saa vanhempien lupaa, ilmoittautuminen raukeaa. Järjestäjillä on oikeus oman harkintansa perusteella sulkea ilmoittautunut henkilö mallihaun ulkopuolelle syytä ilmoittamatta.

Mallihakua koskevat tiedustelut voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen brandnewface@indiedays.com.

3. Kuvaa koskevat säännöt

Ilmoittautumisessa käytettävän kuvan tulee esittää ilmoittautujaa, sen tulee olla aiemmin julkaisematon ja kuvattu vuoden 2015 aikana. Ilmoittautujalla tulee olla oikeudet ja lupa kuvan julkaisuun. Kuva ei saa rikkoa Suomen eikä ilmoittautuneen kotimaan lainsäädäntöä, tekijänoikeuksia, muita immateriaalioikeuksia eikä se saa olla loukkaava, epäsiveellinen tai hyvien tapojen vastainen.

Ilmoittautuja sitoutuu puolustamaan järjestäjiä kuvaa koskevilta kolmansien osapuolten vaatimuksilta siten, ettei mallihakuun ilmoittautumisesta eikä siihen liittyvän kuvan käytöstä aiheudu järjestäjille mitään kuluja, velvoitteita tai vahinkoa. Merkitsemällä kuva #brandnewface-tagilla ilmoittautuja hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä sekä antaa järjestäjille oikeuden kuvansa käyttöön kohdan 5 mukaisesti.

Mallihaku ei ole Instagramin sponsoroima, suosittelema eikä sitä järjestetä yhteistyössä sen kanssa.

4. Mallihaun eteneminen

Järjestäjien nimittämä tuomaristo valitsee mallihaussa palkittavat osallistujat. Brand Model Management palkitsee osallistujista lupaavimman kansainvälisen mallin, jonka kanssa toimisto aloittaa yhteistyön, jossa palkittu pääsee osallistumaan kansainväliseen kuvaukseen. Palkintoon kuuluu Brand Model Managementin kustantama matka kuvauspaikalle. Palkinto ei ole muutettavissa rahaksi. Muut jaettavat palkinnot ilmoitetaan finalisteille ennen Model Casting -viikonloppua. Järjestäjien ja tuomariston tekemät päätökset ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.

5. Kuvien käyttöoikeudet

Mallihakuun ilmoittautunut antaa järjestäjille täyden oikeuden käyttää ilmoittautumisessa julkaisemaansa kuvaa korvauksetta mallihaun viestinnässä ja markkinoinnissa. Järjestäjät saavat halutessaan julkaista kuvan verkkosivuillaan, muissa medioissa sekä mallihaun painetussa ja sähköisessä materiaalissa korvauksetta ja ilmoittamatta julkaisemisesta ilmoittautuneelle.

Finaaliin valittu ilmoittautuja antaa järjestäjille ja mainostajakumppaneille oikeuden käyttää Model Casting -viikonloppuna otettuja kuvia viestinnässä ja markkinoinnissa verkossa ja muissa medioissa veloituksetta ja ilmoittamatta kuvien julkaisemisesta ilmoittautuneelle.

6. Muut ehdot

Mikäli tämä mallihaku tai sen säännöt ovat ristiriidassa ilmoittautujan kotimaan lainsäädännön kanssa, ei mallihaku koske kyseisen valtion asukkaita. Järjestäjillä on oikeus muuttaa, jatkaa tai keskeyttää mallihaku järjestäjien päätöksellä teknisen ongelman tai muun ylivoimaisen esteen vuoksi. Osallistujilla ei tässä tapauksessa ole oikeutta korvaukseen.